RPA nedir sorusu özellikle günümüzde robotik alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte en sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Robotik Süreç Otomasyonu anlamına gelen RPA, teknolojinin en ileri noktalarından birisi olarak görülüyor.

RPA Nedir?
RPA Nedir? – Robotic Process Automation

RPA Nedir, Niçin Kullanılıyor?

RPA nedir sorusuna temelde iş akış otomasyonu olarak yanıt vermek mümkün. RPA, gelişimini tamamlayan ve henüz gelişiminin de başında olan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Temelde yapay zeka destekli olarak otomasyon içindeki robotlar, tekrarlanan ve kesinlik isteyen görevleri yapabiliyor. Böylece çeşitli alanlarda önceden tanımlanan pek çok görevi robotlar yapabiliyor.

Bu robotların kontrolü de RPA ile mümkün oluyor. Robotlar, eposta kontrolü yapma, izin verilmiş uygulamaları kullanma, API’ler ile bağlantı kurma, hesaplama yapma ve fatura doğrulaması yapma gibi iş dünyası için önemli kolaylıklar sunuyor.

RPA iş dünyasında sürekli olarak artan rekabet ve gelişimler ile birlikte önemini çok daha iyi ortaya çıkarmış durumda. Özellikle son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınlar iş yaşamında da bazı kavramların daha fazla öne çıkmasına yol açtı.

Bu kapsamda da RPA bu türden krizlere karşı önemli bir direnç aracı olabildiğini gösterdi. İnsanların yaptığı kimi işleri robot yazılımlar ile yapan RPA bu bakımdan önemli avantaj oluşturdu. Burada bir parantez açmak gerekirse RPA ne demek sorusuna bilimkurgu filmlerindeki gibi robotların hareket etmesi şeklinde bir yanıt verilmemelidir. RPA, çeşitli işleri tekrar tekrar yapan robot yazılımları ilgilendirir. Sürekli olarak aynı kalitede ve hatasız olarak işlem sağlamaları ile iş dünyası açısından önemli yararlar sağlar.

Kısaca RPA nedir konusunun özetine değinecek olursak, günlük hayatımızda sürekli olarak tekrar ettiğimiz sıkıcı işlerin bilgisayar yazılımı olan robotlara öğretilerek devredilmesi işlemine denebilir.

RPA Developer Kimdir?

RPA nedir konusundan sonra akla gelen önemli kavramlardan birisi de geliştiricilerdir. RPA developer olarak bilinen bu kişiler iş akış süreçlerini oluşturan ve uyumlu hale getiren altyapının kurgulanmasını sağlayan kişilerdir. Bu bağlamda RPA developer nedir sorusuna RPA uyumluluğunu geliştiren ve sağlayan kişiler olarak yanıt verilebilir.

Otomatize edilecek olan işin teknik ihtiyaçlarını çıkarmış olan, bunları da geliştiren ve bu akışların da yönetimini yapan, aynı zamanda da testlerini gerçekleştirme ihtiyacı duyan bu kişilerin belirli sorumlulukları bulunur.

RPA Developer Görevleri Neler?

RPA uzmanı görevleri açısından geniş bir listeye sahiptir. Bu kapsamda temel olarak iş süreci verimliliğinin artması için insanlar ile uyumlu şekilde gelişim gösterecek robotların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar. Çalışma saatleri içinde hem insanlar hem de robot yazılımlar ile etkileşim içinde olmalı, RPA’nın gelişimi için sürekli olarak gözlem yaparak iş koşullarının hafiflemesi amacıyla gelişim göstermelidir.

RPA geliştiricileri daha yaratıcı geliştirmeler yapar. Firmalar iş koşullarının sorunsuz işlemesi ve zamandan da önemli tasarruf sağlanması için tekrarlayan süreçler kapsamında robotik otomasyon talebinde bulunur. Bu talep kendiliğinden sorun olarak da çıkabilir.

Geliştiriciler ise kullanıcıların olumlu ya da olumsuz tüm ihtiyaç duyulan senaryolarını ister. Bu durum ise otomasyon çözümlerinin oluşturulmasına yardım eder.

RPA uzmanları için verilen görev otomatik hale getirilmesi gereken sürecin anlaşılmasını, belirgin halde olan sürecin otomatikleştirilmesinin kontrolünün yapılmasının ve bunu da yapmak mantıklı oluyorsa bu sürecin gelecekte olan durumunun tasarlanması ve geliştirilmesini de içerir.

RPA Eğitimi Neden Alınmalı?

RPA developer olmak tamamen uzmanlık gerektiren bir tanımdır ve bunun için de RPA eğitimi alınması gerekir. RPA eğitimi bir dizi bütünlüklü aşamalardan oluşur;

 • Stratejik planlamanın oluşturulması; RPA için en önemli noktaların başında doğru planlama gelir. RPA uzmanı olacak kişi stratejik planlamayı öğrenir. Bu planlama RPA sistemlerinin tasarım, geliştirme ve uygulanmasını içermektedir. Bu durum ise aynı zamanda işi daha rahat yapmasını da sağlar.
 • Analitik beceriler; RPA sayısal becerilerin kullanıldığı bir alan olduğundan analitik becerilerin gelişmiş olması gerekir. Analitik beceriler soruna yaklaşma, sorunun çözümü için yapılması gerekenler ve müşteri ihtiyaçlarını da anlamak gibi bir dizi aşamalardan oluşur.
 • Sorun çözme becerileri; RPA durağan değildir ve sürekli akış halinde olduğu için öngörülmeyen sonuçlar da doğabilir. Bu türden sorunların giderilmesi, sorunların aşılması ve iş odağı haline getirilmesi için mutlaka mevcut veya olası sorunların çözümü için doğru adımların atılması gerekir.
 • Programlama becerileri; RPA eğitimi için en önemli nokta programlama dillerine yetkinliktir. Bu kapsamda da esasında eğitimin en önemli kısmını bu dillerin öğrenilmesi ve yetkin bir şekilde kullanılması alır. C / C ++, Python, VB Script, Ruby, Java, JS, .Net gibi farklı dillerin öğrenilmesi gerekir. RPA araçlarının oluşumu ve ortaya çıkışı bu diller üzerindendir.
 • İletişim becerisi; Eğitim kapsamında kişinin iletişim becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenir. Ne istediğini bilen ve düşüncelerini kolay şekilde ifade edebilmesi RPA geliştiricisi için önemli noktalar arasındadır.

RPA Ticari Değer Olarak Neler Sunuyor?

RPA ticari değer olarak son derece avantajlı bir gelecek çiziyor. Firmaların işlerini sorunsuz ve hızlı şekilde yürütebilmeleri çok önemlidir. RPA ise bunu sorunsuz tekrarlara karşılık verecek şekilde uygulamayı hedefler. İnsanlar tekrar yaptıkları işlerde farklı nedenlere bağlı olarak hatalar yapabilirken RPA kapsamındaki robotlar bu türden hataları yapmaz. Bu da iş verimliliğinin artması açısından çok önemli fırsatların doğmasını ve ortaya çıkmasını sağlar.

Aynı zamanda iş yükünü de önemli ölçüde azalttığı için bu sistem maliyetin düşmesi, kârın artması ve yeni iş alanları yaratmak açısından da yararlı olur. Son derece işlevsel bir odak noktasına sahip olan bu anlayış, firmaların sürdürülebilir iş tanımlarının da uygulanması açısından yarar gösterir.

RPA Challenge Senaryosu Nedir?

RPA developer sürekli olarak kendisini geliştirmek ve aynı zamanda da firmaların eksik olan kısımlarının açığa çıkması için RPA challenge düzenlenir. Bu kurgu, hem eğitim amaçlı hem de yeni RPA kurgularının ortaya çıkması açısından yararlıdır.

Geliştiricinin kendisini daha iyi hale getirmesi ve aynı zamanda tasarımlarını daha yetkin hale getirmesi için challenge bir markanın yarışması olarak yapılabilir veya kişinin tamamen bir sorun üzerinde kendini sınaması olarak yapılabilir. Bu durum sonucunda geliştirici daha iyi bir eğitim olanağı bulabilecek, kendi gelişimi için de önemli yararlar sağlayabilecektir.

RPA Developer Hangi Alanlarda Çalışabilir?

RPA

RPA developer kariyer fırsatları olarak özellikle global çapta çalışma olanağı elde edebileceği için iş konusunda oldukça avantajlı durumdadır. Pek çok firmanın bu alanda tam zamanlı olarak çalışan RPA ihtiyacı doğmaktadır. Bu kişiler farklı isimler olarak adlandırılsa da temelde RPA geliştirici olarak görev alırlar. Ayrıca firma içinde yan görevlerde de bulunabilirler. Bu görevler;

 • Süreç analisti
 • Süreç tasarımcısı
 • Proje yöneticisi
 • Çözüm tasarımcısı
 • İş analisti
 • Otomasyon mimarı gibi roller olmaktadır.

Bir iş sürecinin otomatik hale gelmesi için her zaman tek başına RPA geliştirici yeterli gelmeyebilir. Sürecin sorunsuz hale gelmesi ve üretim aşamasında herhangi bir aksama yaratmaması için planlama, tasarlanma, geliştirme, test edilme ve gerçek haline geçirilmesi gerekir.

Ayrıca düzenli olarak kontrol ve analiz de gereklidir. Bu kapsamda da RPA geliştirici ile çalışan firmalar diğer iş tanımlarında da kişiden yetkinlik bekleyebilir veya başka kişiler ile bu iş kollarına dönük olarak verimlilik açısından çalışma yapabilir.

RPA Çalışma Alanları Nelerdir?

RPA çalışma alanları; insan kaynakları, muhasebe, havayolu, taşıma sanayi, bankacılık, dağıtım, eğitim, enerji, eğlence, finansal hizmetler, restoran, yönetim, müşteri hizmetleri, kimya sanayi, sosyal hizmetler, sağlık, iletişim, otomotiv, lojistik, profesyonel hizmetler, sigortacılık, perakende, teknoloji, telekom, taşımacılık ve diğerleri gibi tüm sanayi RPA çalışma alanları sayılabilir.

Yazının PDF haline aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.

Kaynak

Ana Sayfa

Kategori: